9 Month tree (5+)

  • Na een teeltcyclus van negen maanden, bekomen wij een licht vertakte, vitale boom.

  • Dit type boom heeft tenminste 5 takken.

  • De takken beginnen vanaf 65cm boven de bodemlijn.

  • De gemiddelde lengte van de takken is 35cm en meer.